Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Οἱ Γιῶργος Χουλιαράκης καὶ Γιάννης Στουρνάρας ἀποφάσισαν τὴν σύσταση εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ τὶς ἔκλεισε, δὲν ξέρει πότε θὰ ἀνοίξουν∙ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἀποτυπώνει καλύτερα, στὴν μείωση κατὰ 40% τῆς εἰσαγωγῆς ἐμπορευματοκιβωτίων ἀπ’ τὴν COSCO στὸν Πειραιᾶ τὸν Αὔγουστο, λόγῳ τῶν περιορισμῶν στὴν κίνηση κεφαλαίων. Πάντως, Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ Ἐπιτροπὴ παρέχουν κάθε δυνατὴ διευκόλυνση γιὰ τὴν ταχύτερη ἐπαναλειτουργία τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματα∙ χωρὶς βιώσιμες τουλάχιστον τράπεζες δὲν γίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ πολὺ λιγώτερο ἡ ἀνάκαμψή της. Ἑπιβεβαιώνονται δυστυχῶς ὅσοι ὑποστήριζαν ὅτι, τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ χρεωκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὸ εἶχε ὑπηρετήσει κατὰ γράμμα ὁ Ναπολεοντίσκος.