Εὐρωζώνη, ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας μας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο ἀποτελεῖ πλέον πρῶτο μέλημα τῆς νέας κυβερνήσεως∙ ἡ ὑπηρεσιακὴ συμβάλλει κάπως μὲ τοὺς ὑπουργούς, Ἐξωτερικῶν, Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας κυρίως, ἀλλὰ χρειάζεται τὸ εἰλικρινὲς καὶ σοβαρὸ πρόσωπο, γιὰ τὴν ταχεῖα καὶ εἰλικρινῆ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπή, γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδυτῶν καὶ τὴν ἐπανένταξη τῆς χώρας σὲ ἀναπτυξιακὴ τροχιά. Ἤδη ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τὸ πρῶτο ἑξάμηνο ἔχασε ἡ χώρα τὴν ἀναπτυξιακή της πορεία∙ ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ἀμφίπλευρα, πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀριστερά. Στὴν Κουμουνδούρου τρέμουν μὲ τὴν ἰδέα συνεχίσεως τοῦ φαινομένου, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν διαθέτουν γραμμὲς ἀμύνης ἀπέναντί του.