Συρία, ἀμερικανορωσικὴ ρήξη

Σὲ ἀνοικτὴ ἀμερικανορωσικὴ σύγκρουση ἐξελίσσεται ὁ πόλεμος στὴ Συρία, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον κατηγορεῖ τὴν Μόσχα γιὰ ἄμεση ἀνάμιξη καὶ αὐτὴ ὁμολογεῖ τὴν ἀποστολὴ συμβούλων της∙ τὸ Κρεμλίνο ἐξασφάλισε τὸν δρόμο τοῦ Ἰράν, γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἀεροπορικῶς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Δαμασκό, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς Βουλγαρίας γιὰ τὴν διάβαση τῶν ἀεροσκαφῶν της –κάτι ποὺ ἀπήλλαξε καὶ τὴν Ἀθήνα, διότι εἶχε ἐγκρίνει σιωπηρὰ τὴν διάβαση, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις-, ἐνῶ αὐξάνει καὶ τὴν στρατιωτικὴ βοήθεια. Ἡ Ρωσία, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Κίνας καὶ τοῦ Ἰράν, φέρεται ἀποφασισμένη ἀποτρέψαι τὴν κατάρρευση τοῦ καθεστῶτος Ἀσσάντ, ἐνῶ οἱ φιλοδυτικὲς δυνάμεις δὲν κερδίζουν ἔδαφος καὶ μόνο οἱ Ἰσλαμιστὲς προωθοῦν τὶς θέσεις τους∙ οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας κατὰ κουρδικῶν θέσεων, ἐμμέσως ἐνισχύει τὸ χαλιφάτο, διότι οἱ Κοῦρδοι ἀποτελοῦν τὴν ἰσχυρότερη ἀντίσταση ἀπέναντί του. Στὴν Εὐρώπη, ἡ Γαλλία ἀρχίζει τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία.