Παιχνίδι ἐντυπώσεων πλέον

Σὲ παιχνίδι ἐντυπώσεων ἐξελίσσεται ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία, καθὼς
ἡ τηλεοπτικὴ ἀναμέτρηση κρίνει μᾶλλον τὸ ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μὲ τὶς σφυγμομετρήσεις, ἂν εἶναι ἔτσι! ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἔχει κερδίσει τὶς ἐντυπώσεις μὲ τὴν σιγουρία καὶ τὴν ἠρεμια του στὴν παρουσία του στὴν Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ τὴν καλὴ γνώση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει σαφέστατα ὅτι ὑστερεῖ καὶ ὅτι ἀκόμη ἀναζητάει τὸ κύριο σύνθημά του, ὅπως ἦταν τὸ ἀντιμνημονιακὸ ὅπλο τὸν Ἰανουράριο∙ δὲν φαίνεται νὰ τὸ βρίσκει, ἐνῶ καὶ ἡ φράση του, «τοὺς τελειώσουμε ἢ μᾶς τελειώνουν», ἀποπνέει ἡττοπάθεια καὶ ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὶς τελευταῖες πέντε μέρες. Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ἑξάμηνο εἶναι καταλυτικὲς γιὰ τὸν τέως πρωθυπουργό, διότι ἐπιβεβαιώνουν τὶς κατηγορίες ὅτι ὄχι μόνο δὲν εἶχαν σχέδιο στρατηγικῆς καὶ τακτικῶν ἐλιγμῶν, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένοι∙ οὔτε τοὺς οἰκείους φακέλους εἶχαν διαβάσει.