Οἰκονομία, οὐρὲς μνημονίου

Ἡ οἰκονομία καὶ οἱ οὐρὲς τοῦ μνημονίου ἀποβαίνουν τὸ βράδυ τὸ κριτήριο τῆς τηλεοπτικῆς ἀναμετρήσεως καὶ τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας∙ μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς καθοδικῆς πορείας της τὸ ἑπτάμηνο ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ὑποτροπῆς σὲ βαθειὰ ὕφεση, δικαιώνεται ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, ὅτι παρέλαβε ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν χώρα σὲ διαδικασία ἀνακάμψεως καὶ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ὁδήγησε σὲ πολὺ χειρότερη ὕφεση, ὅταν οἱ ἄλλες μνημονιακὲς χῶρες ἔχουν πάρει τὸν ἀνοδικὸ δρόμο. Ὁπωσδήποτε ὁ τέως πρωθυπουργὸς θὰ προσπαθήσει νὰ ἀποφύγει τὴν συζήτηση γιὰ τὴν οἰκονομία, ἂν καὶ δὲν εἶναι τόσο εὔκολο, διότι θὰ ἐπιμείνει ὁ ἀντίπαλός του, ἐνῶ οἱ οὐρὲς τοῦ μνημονίου ἀποτελοῦν τὴν ἀχίλλειο πτέρνα του∙ ὑγεία, ἀσφαλιστικὸ καὶ παιδεία ἀφοροῦν τὶς οὐρὲς ποὺ ὑπέγραψε, ἀλλὰ δὲν περιέλαβε, δι’ εὐνοήτους λόγους, στὸ ψηφισθὲν ἀπ’ τὴν Βουλὴ κείμενο. Οἱ ἐρωταπαντήσεις στὰ θέματα αὐτὰ θὰ κρίνουν τελικὰ τὸ τηλεοπτικὸ ἀποτέλεσμα.