Ἐνθουσιασμὸς στὴν ἔκθεση

Ἡ ὁμιλία τοῦ Εὐάγγελου Μεϊμαράκη στὴν ΔΕΘ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ ἕνα γεγονός, ἀπ’ τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ κόσμου, μὲ τὰ συνεχῆ χειροκροτήματα στὸ ἀσφυκτικὰ γεμᾶτο Βελλίδειο, ἐνῶ πολλοὶ παρακολουθοῦσαν τὸν πρόεδρο καὶ ἀπὸ ὀθόνες ἔξω ἀπ’ τὴν αἴθουσα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας μεταλαμπάδευσε τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ τῆς ἀλλαγῆς σελίδος μετὰ τὶς μαῦρες μέρες τοῦ ἑπταμήνου. Ἡ παρουσία τῶν Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ποὺ ἔγιναν δεκτοὶ μὲ θερμὰ χειροκροτήματα, ἔδωσε τὴν αἴσθηση τῆς ὁλόπλευρης συμπαράταξης στὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα∙ ἄλλωστε τὸ πρόγραμμα ἦταν πλῆρες καὶ σαφὲς γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴν ἀνοδική της πορεία ποὺ ἀνέκοψε ἡ ὑστερόβουλη σκέψη τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ ἐκλογές.