Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία

Ὁ δανεισμὸς τῆς Πορτογαλίας γίνεται πλέον μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογά της, 0,021%, ἐνῶ στὰ μεσοπρόθεσμα κυμαίνεται στὸ 2%∙ δηλαδή, οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν τόση ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία της, ὥστε προσφέρουν τὰ κεφάλαιά τους, πληρώνοντας τόκο, ὅταν ἡ Ἰρλανδία ἀναπτύσσεται μὲ 6-7% πλέον τὸ τρέχον ἔτος. Ἔχουν σημασία αὐτά, διότι ἀποτελοῦν μέτρο συγκρίσεως γιὰ τὸ τί χάσαμε μὲ τὴν λοιμικὴ ΣΥΡΙΖΑ∙ πέρυσι τέτοια ἐποχὴ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἦταν στὰ ἴδια ἢ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπ’ τὰ πορτογαλικά, ἐνῶ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως, 2% περίπου τὸ τρίτο τρίμηνο, ἐπέτρεψε στὴν Ἐπιτροπὴ προβλέπειν 2,5-3% γιὰ φέτος. Εἴμασταν στὴν δεύτερη θέση μετὰ τὴν Ἰρλανδία καὶ ἴσως τὴν ξεπερνούσαμε. Αὐτὰ χάσαμε τὸ ἑπτάμηνο…