Κίνα, ἀναδιάρθρωση δομῶν

Στὴν ἀναδιάρθρωση τῶν δομῶν της οἰκονομίας της προχωράει ἡ Κίνα, μὲ σκοπὸ τὴν μετατροπή της σὲ χώρα ὑπηρεσιῶν ἀπὸ βιομηχανικὴ τὰ τελευταῖα χρόνια∙ τὸ Πεκῖνο, χάρις στὴν ξέφρενη ἀνάπτυξή της, πέρασε ἀπὸ ἀγροτικὴ σὲ βιομηχανικὴ σὲ δύο δεκαετίες, μὲ ὅλες τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος στὶς ἀνατολικὲς πλούσιες ἐπαρχίες καὶ τὴν ἄναρχη ἐπέκταση τῶν πόλεων, ἐνῶ καὶ ἡ τρομερὴ ἔκρηξη στὴν Τιάντζιν ὀφείλεται στὴν ἐλλιπῆ λειτουργία τῶν ἐλεγκτικῶν μηχανισμῶν. Οἱ περισσότερες βιομηχανίες ἐπεκτάθηκαν, χωρὶς αὐστηροὺς κανονισμοὺς καὶ ἐλέγχους, καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουν παραχωρηθεῖ αὐτοκρατορικὲς ἐξουσίες στὸν νέο ὑπουργὸ Περιβάλλοντος, ἐνῶ προσφέρονται ἀφειδῶς προνόμια στὴν ἀνάπτυξη τῶν κλάδων προηγμένης τεχνολογίας∙ ταυτοχρόνως ἐφαρμόζονται κανόνες ἐλευθέρας κινήσεως κεφαλαίων καὶ μετατροπῆς τοῦ ρεμίνμπι σὲ ἀποθεματικὸ νόμισμα καὶ ἐκτὸς Ἀσίας, συμπληρωματικὰ πρὸς τὴν ἀπαίτηση γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Οἱ Κινέζοι πιστεύουν ὅτι εἶναι παροδικὲς οἱ πρόσφατες χρηματιστηριακὲς κρίσεις.