Ἀσυδοσία ἀναρχικῶν μὲ ἐμφανῆ συγκατάβαση

Ἡ εἰσβολὴ τῶν ἀναρχικῶν στὰ γραφεῖα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, χωρὶς ἀντίδραση καὶ ἡ καταστροφὴ ἑνὸς ὀρόφου, δὲν ἦταν μᾶλλον τυχαία∙ ἡ ὁμάδα «Ρουβίκωνας» ἦταν τὸ γνωστὸ χαϊδεμενο παιδὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸν Ἀπρίλιο εὐπρόσδεκτη στὴν Βουλὴ ἀπ’ τὴν πρόεδρό της, ἐνῶ τὸν Ἰούλιο ἔκανε «ἐπίθεση» στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ ἡ φρουρά του ἦταν τουλάχιστον ἀνεκτικὴ ἀπέναντί της. Κάτι ἄλλο ὑποκρύπτει ἡ ἐπίθεση τὴν τελευταία ἑβδομάδα καὶ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ καθοδικὴ πορεία∙ οἱ πληροφορίες γιὰ ἐγγραφὴ τῶν παιδιῶν τοῦ προέδρου του σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο, μὲ καμιὰ δεκάδα χιλιάδες εὐρὼ δίδακτρα, ἀλλὰ καὶ μὲ ΦΠΑ 23% στὰ ἰδιωτικὰ καὶ χιλιάδες σχολεῖα χωρὶς δασκάλους καὶ καθηγητές, συμπληρώνουν τὴν πολιτικὴ δυναμική, ἐνῶ ἔκανε διακοπὲς σὲ ἀνθρώπους τῆς λίστας Λαγκάρντ.