Διαπραγματεύσεις γιὰ Σκόπια

Ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἀποστόμωσε τὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ 17 ὧρες διαπραγματεύσεις στὶς Βρυξέλλες, λέγοντας ὅτι καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ εἶχαν ἐπίσης 17 ὧρες διαπραγματεύσεις στὸ Βουκουρέστι γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπικαλέσθησαν∙ ἐπέτυχαν μάλιστα τότε, τὸ 2008, τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὴν διάσκεψη κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ τῆς ἑλληνικῆς προτάσεως γιὰ ἀναβολὴ τῆς αἰτήσεως τῶν Σκοπίων γιὰ ἔνταξη στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία καὶ τῆς ὑποψηφιότητός τους γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἂν δὲν ἐπιλυθεῖ προηγουμένως μὲ τὴν Ἑλλάδα τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τους∙ ἦταν ἀντίθετος ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Τζώρτζ Μποὺς καὶ οἱ Βρεταννοί, ἀλλὰ ἐπέτυχε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀποφάσεως ὁμοφώνως. Αὐτὴ ἦταν ἐθνικὴ ἐπιτυχία.