Ἀνασφαλὴς καὶ ἀμήχανος

Στὶς ὁμιλίες του ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίζεται συνέχεια ἀνασφαλὴς καὶ ἀμήχανος, χωρὶς σαφῆ ἐπιχειρήματα καὶ πολιτικὸ προσανατολισμό∙ ἀνέβαλε τὴν συνέντευξή του στὴν ΕΡΤ κατὰ δύο μέρες καὶ δὲν εἶπε τίποτε τὸ καινούργιο, ἐκτὸς ἀπ’ τὰ συνηθισμένα ὅτι ἀποτελεῖ τὸ νέο στὴν πολιτικὴ ζωή, ἀλλὰ μὲ τὴν τετάρτη νεότητα στὴν προμετωπίδα καὶ ἀπολογούμενος ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ θαλάσσια σύνορα, λέγοντας ὅτι γνωρίζει πὼς ὑπάρχουν καὶ ὅτι τὰ φυλάει τὸ Λιμενικό. Δὲν τοῦ εἶπαν φαίνεται, ὅτι τὸ Λιμενικό, ὅπως στὴν ξηρὰ ἡ Ἀστυνομία, φυλᾶνε συμπληρωματικὰ τὰ σύνορα γιὰ λαθρομετανάστες καὶ παρόμοια, ἀλλὰ ὅτι τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀποστολή∙ στὴν ἑπόμενη συνέντευξη θὰ τὸ μάθει κι αὐτό, ἔχει μέλλον!