Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὰ ἀμερικανικὰ ἐπιτόκια∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1320 δολλάρια καὶ 136,2450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1108, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 47,58. Στὴν Σαγκάη ἡ ἀγορὰ κινήθηκε σταθεροποιητικά, παρὰ τὶς ἐπικρίσεις τῶν δυτικῶν κύκλων, ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας κινήθηκε χαμηλότερα ἀπ’ τὶς προβλέψεις, ἀλλὰ οἱ ἄλλες ἀσιαττικὲς ἀγορὲς ἦταν ἀνοδικές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο∙ στὴν Εὐρώπη τὸ προσφυγικὸ ἐπηρεάζει καὶ τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς βλέπουν ὅτι θὰ βοηθήσει τὴν οἰκονομία ἡ ἐπιστροφὴ τῶν φιλελευθέρων ἀξιῶν στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἀλλὰ διερωτῶνται τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τοπικὲς ἀγορὲς στὶς πιέσεις τῶν χιλιάδων προσφύγων. Στὴν διαδικασία τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως ἡ σθεναρὴ στάση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἐνίσχυσε τὶς μετοχὲς τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ ἀποδυνάμωσε τὶς προσβάσεις τῶν ἀτλαντιστῶν, μὲ τὴν ἐπὶ μακρὸν συνεχῆ ὑπονομευτικὴ τακτικῆς τους.