Πυρκαϊὲς στὴν Καλιφόρνια

Οἱ πυρκαϊὲς συγκλονίζουν τὴν Καλιφόρνια τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ οἱ καμμένες ἐκτάσεις μετατρέπονται ἀμέσως σχεδὸν μετὰ σὲ πανάκριβα οἰκόπεδα∙ φέτος ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὰ προηγούμενα ἔτη, καὶ ἡ τελευταία βορείως τοῦ Σὰν Φραντσίσκο ἔχει κάψει 400000 στρέμματα καὶ ἔχει ὑποχρεώσει σὲ ἐκκένωση τῶν οἰκισμῶν τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, ἐνῶ ἑκατοντάδες κατοικίες ἔχουν καεῖ. Ὁ κυβερνήτης ἔχει κηρύξει τὴν περιοχὴ σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ ἔχει κινητοποιήσει τὴν Ἐθνοφρουρά, ἀλλὰ οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι ἀπ’ τὸν ὠκεανὸ δυσχεραίνουν τὸ ἔργο τῆς κατασβέσεως. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑφίστανται χειροπιαστὰ πλέον τὴν ἐμπειρία τῶν οἰκοπεδοφάγων, ὅπως καὶ στὶς μεσογειακὲς χῶρες∙ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἔχουν καὶ αὐτοὶ δυνατότητες ἀμύνης ἀπέναντί τους∙ θυμίζουν σὲ πολλὰ τὶς δικές μας, ἀλλὰ μὲ ξένον δάκτυλον σὲ ἐμᾶς.