Εὐρώπη γιὰ πρόσφυγες, ἐπιβολὴ τιμωριῶν

Ἡ ἐπιβολὴ τιμωρίας σὲ ὅσους δὲν ἐφαρμόζουν τοὺς θεσμοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ ποσοστώσεις στοὺς πρόσφυγες, τίθεται πλέον σὲ ἡμερήσια διάταξη∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε, ὅτι σὲ ὅσους δὲν συμμορφώνονται, πρῶτο μέτρο εἶναι ἡ διακοπὴ τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, ἐνῶ ὁ Σίγκμαρ Γκάμπριελ ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν κάποιοι ἑταῖροι νὰ εἰσπράττουν τὶς πιστώσεις, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐκπληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι, ἡ πολιτικὴ ἑνοποίηση ἔχει ἀκρογωνιαῖο λίθο της τὶς δημοκρατικὲς ἀξίες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ αὐτὲς δὲν ἀναπληρώνονται ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν κοινωνικὴ εὐμάρεια, διότι τότε ἀνοίγουν ἄλλοι δρόμοι. Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς πρόσφυγες εἶναι θεμελιώδης θεσμὸς τῆς Εὐρώπης∙ ὅποιος γιὰ οἱοδήποτε λόγο τὸν παραβιάζει, ὑφίσταται τὶς συνέπειες καὶ μάλιστα αὐστηρές.