Συμπαράσταση ἀπὸ Καραμανλῆ

Ἡ ἑνιαία καὶ δυναμικὴ κάθοδος τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς ἐκλογές, ἐπισφραγίσθηκε ἀπ’ τὴν δήλωση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅτι, «στὶς 21 Σεπτεμβρίου ἡ χώρα χρειάζεται ἀποτελεσματική κυβέρνηση, μὲ εὐρεία κοινωνική ἀποδοχή. Αὐτή τὴν προοπτικὴ διασφαλίζει μιὰ ὅσο τὸ δυνατόν ἰσχυρότερη Νέα Δημοκρατία. Στηρίζουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὸν ἀγῶνα τοῦ Βαγγέλη Μεϊμαράκη γιὰ τὴ νίκη τῆς παράταξής μας». Τὸ Σάββατο ὁ πρώην πρωθυπουργὸς εἶχε παραβρεθεῖ στὴν ὁμιλία στὴ ΔΕΘ τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ, μαζὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἡ πανστρατιὰ ἄλλωστε ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τὴν ὑψηλὴ συσπείρωση τῶν ψηφοφόρων της καὶ τὴν ζωηρότατη παρουσία τους στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες. Ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει ἀμήχανος καὶ ἀπολογητικὸς, μὲ ἀχίλλειο πτέρνα του τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς ὀπαδούς του βωβοὺς ὡς τεθλιμμένους συγγενεῖς∙ χάνει τὸ δεύτερο ὅπλο του τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰανουαρίου, τὴν κάθαρση τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀπ’ τὴν διαπλοκή.