Ἀποφασιστικὴ μάχη Ἀθηνῶν

Στὴν ἀποφασιστικὴ μάχη τῶν Ἀθηνῶν βρίσκονται τὰ κόμματα, μὲ τὰ δύο μεγάλα στὴν πρώτη γραμμή∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἔχει τὴν ὁμιλία του στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, συμβολικὰ καὶ μὲ σύνθημα, «ναὶ στὴν Ὁμόνοια, ὄχι στὴν διχόνοια», ἐνῶ ἡ ἀνοδικὴ πορεία συνεχίζεται, ἀκόμη καὶ στὶς δημοσκοπήσεις. Οἱ τρεῖς αὐτὲς μέρες προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν κυρίως τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Β’ Ἀθηνῶν, ὅπου παρουσιάζονται οἱ περισσότεροι ἀναποφάσιστοι∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανίζεται ἀρκετὰ ἀδύναμος στὸ ἄλλοτε πανίσχυρο φέουδό του, διότι τὰ φτωχὰ στρώματα ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες τῆς ἑπτάμηνης ἐξουσίας του, μὲ τὸν κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὶς οὐρὲς τῶν συνταξιούχων, ἀλλὰ καὶ τὴν διάσπαση τῆς ΛΑΕ, ποὺ ἔχει ἀπορροφήσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει τὶς ρίζες του στοὺς παλιοὺς ἀριστερούς. Οἱ συγκεντρώσεις ἀποτελοῦν δεῖγμα τῶν τάσεων τῶν ψηφοφόρων, μὲ πολλὲς τὶς ἑρμηνεῖες.