Ἐργολαβίες μετὰ διαπλοκῆς

Οἱ ἐργολαβίες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν διαπλοκὴ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια∙ ὁ παπποῦς ἐξασφάλισε τὴν ἑταιρεία του μὲ τὸν κόθορνο περιφερειάχη τῆς Πελοποννήσου, ἐνῶ καὶ συγγενεῖς τοῦ προέδρου του ἔχουν ὑπογράψει ἄλλες ἐργολαβίες. Δηλαδή, στὴν περίοδο τῆς ἀπολύτου πιστωτικῆς ἐλλείψεως, οἱ στενοὶ φίλοι τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ τακτοποιοῦσαν τὶς ὑποθέσεις τους, παραβιάζοντας ὅλους τοὺς νόμους∙ ὁ παπποῦς ἀναμένει πλέον τὴν δίωξη τῶν εἰσαγγελέων, διότι παραβίασε τὸν νόμο περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει ρητὰ τοῦ νὰ μετέχει ὑπουργὸς σὲ ἑταιρεία μὲ δοσοληψίες μὲ τὸ δημόσιο. Κόλαφος ἀποβαίνουν οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, τρεῖς μόνο μέρες πρὶν τὴν κάλπη∙ καὶ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες λένε οἱ κακὲς γλῶσσες.