Ὑποτονικὸς Ναπολεοντίσκος

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀραίωσε ἀρκετὰ τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του, μετὰ τὴν ἀποτυχία του στὴν τηλεοπτικὴ ἀναμέτρηση∙ περιορίζεται πλέον στὶς προγραμματισμένες μόνο ἐκδηλώσεις καὶ ἀποφεύγει τὴν ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ ὁποιασδήποτε μορφῆς μέσο… Οἱ νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅλες σταθερὸ καὶ αὐξανόμενο προβάδισμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅταν τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου βρίσκοταν 10% μπροστά∙ πάρθιο βέλος στὴν Κουμουνδούρου θεωρεῖται ἡ ἐγγραφὴ τῶν παιδιῶν του σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο μὲ 16000 εὐρὼ δίδακτρα, ὅταν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες σχολεῖα ποὺ δὲν ἄνοιξαν, λόγῳ ἐλλείψεως δασκάλων, καὶ ὁ ΦΠΑ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση αὐξήθηκε σὲ 23%, ἐνῶ δὲν ἀπάντησαν ἀκόμη γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ ἀνθρώπους τῆς λίστας Λαγκάρντ, καὶ οἱ ἐργολαβίες ὑπουργῶν ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια.