Κίνα, ἀπελευθέρωση ἀγορᾶς

Τὴν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς ζήτησε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὡς ἀπάντηση στὴν πρόσφατη χρηματιστηριακὴ κρίση καὶ μέσο γιὰ τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ Πεκῖνο ἀποδεσμεύει τὴν κεφαλαιαγορὰ ἀπ’ τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐλέγχους καὶ καθιστᾶ τὸ ρεμίνμπι μετατρέψιμο καὶ ἀποθεματικὸ νόμισμα γιὰ ὀλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ στροφὴ πρὸς τὸν τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν συνεπάγεται τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἀκράτου ἐκβιομηχανοποιήσεως καὶ τῶν ἐπιχειρησιακῶν δραστηριοτήτων στὴν χώρα, μαζὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀντιτωπίσεως τῆς μολύνσεως τῆς ἀτμόσφαιρας∙ στὶς ἀνατολικὲς ἀναπτυγμένες ἐπαρχίες ἡ μόλυνση εἶναι ἀφόρητη, ὅταν δὲν φυσοῦν ἄνεμοι ἀπ’ τὶς ἐρήμους τῆς Μογγολίας καὶ τὴν Σιβηρία. Ἤδη ἔχει ψηφισθεῖ ἡ οἰκολογικὴ νομοθεσία, ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογή της προσκρούει στὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐπιχειρήσεων∙ οἱ συγκρούσεις προβλέπονται σκληρὲς καὶ ἐπώδυνες.