Ἐπιστράτευση τοῦ παρακράτους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἀπειλὲς τοῦ σχολείου Χὶλλ κατὰ γνωστοῦ φωτογράφου, γιὰ ἐκδίωξη τῆς κόρης του, διότι ὑποψιάζονται ὅτι αὐτὸς διέρρευσε στὸν τύπο τὶς φωτογραφίες τῆς συζύγου τοῦ πρωθυπουργοῦ, θυμίζει ἑπταετία∙ εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἀντιγραφῆς τῆς εἰκόνος τοῦ δικτάτορος στὴν τηλεσυζήτηση, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται ὅτι μᾶλλον ἔχουν ὅλα αὐτὰ συντονισμὸ στὴν κορυφή. Ὁ τέως πρωθυπουργὸς δὲν ἀποδοκιμάζει αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, ἀλλὰ ἀντιθέτως τὶς συνυπογράφει∙ στὴν πράξη ἀποδεικνύει τὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία του, μὲ σοσιαλιστικὴ ἐπικάλυψη, ὅπως εἶχε γίνει καὶ μὲ τὸν Μουσολίνι, δὲν γίνονται τυχαία ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ ἔχουν ἀφήσει ἀνεξίτηλα ἴχνη στὸν ἁπλὸ λαό, διότι βιώνει τὴν φασιστικὴ πρόκληση, πέραν τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συνεπειῶν της∙ αὐτὴ θὰ κρίνει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τὴν ἐπιλογὴ μπροστὰ στὴν κάλπη.