Συρία, ἀποδοχὴ διαλόγου

Στὴν ἀποδοχὴ τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας, προχώρησε ὁ Τζὼν Κέρρυ, γιὰ πρώτη φορὰ δημοσίως, ἂν καὶ τὴν κατηγόρησε γιὰ ὑποστήριξη τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ∙ τὸ ἀδιέξοδο στὸν ἐμφύλιο εἶναι δεδομένο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κερδίζουν μόνο οἱ Τζιχανιστὲς καὶ οἱ διακινητὲς τῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι καθοδηγούνται ἀπ’ αὐτούς. Ὁ διάλογος προϋποθέτει τὴν ἀνάδειξη ἀντιπροσωπευτικοῦ καθεστῶτος στὴν Δαμασκὸ καὶ τὴν ἀποχώρηση τοῦ προέδρου∙ ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κρίσιμο σημεῖο, διότι δὲν ὑπάρχει προσωπικότης ἡ ὁποία νὰ διαθέτει τὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων τῶν ἀντιμαχομένων στὴν πολυπαθῆ χώρα. Τὸ χαλιφάτο ἀνδρώθηκε, χάρις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ σαουδαραβικὴ ὑποστήριξη, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, διότι ἡ πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου τοῦ στερεῖ τὰ ἔσοδά του, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναπληρώνονται ἀπ’ τὸ δουλεμπόριο τῶν προσφύγων. Ἀλλὰ ἡ προσέγγιση Ρωσίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀνησυχεῖ ἀρκετὰ τὴν Οὐάσιγκτον.