Οὐκρανία, πρὸς συμβιβασμὸ

Σὲ συμβιβασμὸ ὁδηγοῦνται οἱ Δυτικοὶ μὲ τὴν Ρωσία στὴν Οὐκρανία, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου εἶναι ἀδύναμη στὴν διατήρηση τῆς τάξεως καὶ ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία ἔχει ἐπέλθει∙ τὰ αἰτήματα εἶναι ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Μίσνκ, γιὰ αὐτονομία στὸ Ντονμπάς, καὶ τὴν ἐπανάληψη τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Μόσχα γιὰ τὸν χειμῶνα. Ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἡ τρομοκρατία ἐκ μέρους της στὴν πρωτεύουσα καὶ στὴν ἐπαρχία ἔχει προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση μεγάλης μερίδος τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ καὶ σὲ πολλὲς πόλεις ὀργανώνονται κινήματα, σὲ ἀπομίμηση τοῦ Ντονμπάς∙ ὁ Πέτρος Περουσένκο ὁμολογεῖ τὴν ἀποτυχία του, ἐνῶ ἀποκαλύψεις γιὰ σκάνδαλα φορτίζουν ἀκόμη χειρότερα τὸ πολιτικὸ κλίμα. Οἱ Δυτικοὶ ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ ἀκροδεξιὰ ἐλέγχει πλήρως τὴν κατάσταση.