Εὐρωσυμβούλιο τὴν Τετάρτη

Τὸ μεθαυριανὸ ἐκτακτο Εὐρωσυμβούλιο θὰ ἀσχοληθεῖ κυρίως μὲ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν ἄρνηση πολλῶν ἑταίρων τοῦ νὰ ἀποδεχθοῦν πρόσφυγες στὴν χώρα τους∙ οἱ ἀτλαντίζοντες Βρεταννοὶ καὶ Δανοί, καὶ οἱ κομμουνιστογενεῖς Ἀνατολικοευρωπαῖοι, προβάλλουν τὰ περισσότερα ἐμπόδια, ἐνῶ ἀνυψώνουν φράκτες στὰ σύνορά τους γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ταλαιπωρημένοι Σύριοι φυγάδες. Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει τὴν χειρότερη πολιτικῆς ὅμως μορφῆς κρίση της τῆς ἑξηκονταετίας τῆς ἑνώσεώς της∙ μέχρι τώρα τὰ προβλήματα ἦταν οἰκονομικῆς φύσεως καὶ ἡ ἐπωδὸς εὔκολη, «γιὰ ὅλα πληρώνει ἡ Γερμανία». Τώρα τίθενται θέματα ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν καὶ δημοκρατικῶν παραδόσεων τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, εἰς τῶν ὁποίων τὸν σεβασμὸ πρωτοστατεῖ τὸ Βερολίνο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐξαγνίζει τὸν λαό της, μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀπ’ τὸ πολεμικό του ἄγος, μὲ συμπαράσταση τὴν Γαλλία καὶ τοὺς νοτίους ἑταίρους. Οἱ ἀγγλοσαξωνικῆς νοοτροπίας καὶ οἱ ἀνατολικῆς προελεύσεως θυμίζουν τὶς μαῦρες σελίδες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας.