Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων

Τὰ συγχαρητήρια τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν νίκη του, εἶχαν κοινὸ παρανομαστὴ τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας καὶ προωθήσεως τὸ συντομώτερο τῶν μεταρρυθμίσεων, ὥστε τὸν Ὀκτώβριο νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση καὶ νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἡ δόση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται μεταξὺ σφύρας, τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς πλήρους ἄπνοιας τῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ εἰδοποιητήρια τῆς Ἐφορίας ὑπ’ ἀτμόν, καὶ τοῦ ἄκμονος τῶν ἑταίρων γιὰ τὴν γρήγορη ἀπόδοση τῆς κυβερνήσεώς του. Περιθώρια γιὰ παιχνίδια δὲν ὑπάρχουν πιὰ καὶ ἡ φοροκαταιγίδα μετατρέπεται σὲ θρυαλίδα γιὰ τὴν πυροδότηση τῶν ἐξελίξεων∙ οἱ πιθανότητες ἀποβολῆς ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη παραμένουν καὶ ἡ ἀπειλὴ τῶν Εὐρωπαίων δὲν εἶναι μόνο στὰ λόγια, παρὰ ὑπαρκτὴ καὶ ἄμεση, ἐὰν ὑπάρξουν οἱ ὅποιες παρασπονδίες.