Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1256 δολλάρια καὶ 135,6350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1136,85, καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,52. Ἡ ἀναμονὴ γιὰ συμφωνία στὸ προσφυγικὸ καὶ γιὰ ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ ἐπηρεάζουν ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ δὲν ἀναμένονται γρήγορα ἐξελίξεις γιὰ τὸ τελευταῖο∙ πάντως τὸ ἀπειλούμενο πρόστιμο δεκαοκτὼ δις δολλαρίων κατὰ τῆς VW στὴν Ἀμερική, γιὰ κακοτεχνία στὸ σύστημά της καθαρισμοῦ τῶν ρύπων ὁδήγησε σὲ πτώση 19% τῶν μετοχῶν της στὴν Φραγκφούρτη, ἀλλὰ δὲν παρέσυρε τὸν γενικὸ δείκτη ἡ μεγαλύτερη πλέον αὐτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες δίδουν ἐξαιρετικὴ σημασία στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα∙ γνωρίζουν ὅτι τὸ νομισματικὸ θὰ συζητηθεῖ , ἔστω κι ἀνεπισήμως, διότι στηρίζει τὸ ρεμίνμπι τὸ Πεκίνο.