Ἐκλογὴ νέου ἀρχηγοῦ στὴν Νέα Δημοκρατία

Ἡ διαδικασία ἐκλογῆς νέου ἀρχηγοῦ στὴν Νέα Δημοκρατία ἄρχισε, μετὰ τὴν ἧττα τῆς Κυριακῆς∙ οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό της ἦταν πολὺ λιγώτερες ἀπὸ ὅσες γίνονται σὲ παρόμοιες περιπτώσεις, διότι ἔχει διασφαλίσει τὴν διατήρηση τῶν δυνάμεών της σὲ περίοδο διαφυγῆς τῶν Ἑλλήνων ἀπ’ τὴν ἄσκηση τῶν πολιτικῶν τους ὑποχρεώσεων. Στὴν πράξη παραμένει ἡ πιὸ συμπαγὴς καὶ μεγάλη παράταξη, διότι δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ διατηρήσει τὴν συνοχὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη φορὰ καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς∙ ὁ πολὺς κόσμος, καὶ κυρίως τὰ χαμηλότερα στρώματα, δὲν ξέρουν τὸ τί σημαίνει τρίτο μνημόνιο, ὅπως πίστευαν ὅτι ψήφιζαν κατάργηση τῆς λιτότητος καὶ τῶν φόρων στὸ δημοψήφισμα. Ὁ λογαριασμὸς τώρα πηγαίνει∙ ὅταν τὸν παραλάβουν, βλέπουμε.