Δυστοκία διανομῆς ἐξουσίας

Ἡ δυστοκία στὴν διανομὴ τῶν ὑπουργείων ἀποτελεῖ πολὺ κακὸ οἰωνὸ γιὰ τὴν νέα κυβέρνηση∙ δύο μέρες μετὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη καὶ ἀκόμη συγκρούονται γιὰ τὶς θέσεις, ὄχι μόνο μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρο, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὸ σημαίνει εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῆς ἐξουσίας τοῦ πρωθυπουργοῦ, καὶ μάλιστα ὅταν ὅλοι τους ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι προσωπική του ἡ νίκη∙ στὴν προηγούμενη περίοδο ἐμπόδιο ἦταν ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα, στὴν τωρινὴ ποιὸς εἶναι; οἱ 53. Εἶναι ἀδιανόητο σὲ ἕνα κόμμα νὰ παζαρεύουν οἱ βουλευτὲς μὲ τὸν πρόεδρο ποιὸ ὑπουργεῖο θὰ πάρουν καὶ αὐτὸς νὰ δέχεται τοὺς ἐκβιασμούς τους∙ αὐτὰ συνήθως γίνονταν πάντα στὰ παρασκήνια καὶ δὲν τὰ γνώριζε κανείς, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο τὰ πληροφοροῦνται ὅλοι, σὰν κοινὸ μυστικό. Δηλαδή, ὅταν φθάσουν στὰ δύσκολα, πῶς θὰ τοὺς ἐπιβληθεῖ ὁ πρόεδρος; ἢ θὰ ἔχουμε πάλι τὰ τερτίπια τοῦ κουρεμένου μὲ ἄλλο πρόσωπο; Μᾶλλον αὐτὰ θὰ συμβοῦν.