Τηλεγραφήματα Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέφυγαν σχεδὸν ὅλοι τὰ ζωντανὰ τηλεφωνήματα καὶ περιορίσθηκαν στὰ τυπικὰ τηλεγραφήματα γιὰ συγχαρητήρια πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς στάσεώς τους ἀπέναντί του. Ὑπογραμμίζουν ἕνα πρᾶγμα, τὴν ταχύτατη ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως καὶ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, διότι διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ δὲν φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει κατανοήσει πλήρως τὶς δυσκολίες, ὅταν ἔχει ἐπιλέξει τὴν ἀκροδεξιὰ γιὰ συνέταιρο καὶ ἕχει ἀποφύγει τὰ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ κόμματα, ἀλλὰ καὶ τὸν διάλογο μεταξύ τους. Ἡ κρίση ἔχει ἐπιδεινωθεῖ καὶ ἡ ἀγορὰ ἔχει παγώσει ἐντελῶς, χειρότερα κι ἀπ’ τὴν περίοδο τοῦ δημοψηφίσματος∙ τὸν διάλογο, ὅπως φαίνεται, δὲν ἀντέχει ὁ Ναπολεοντίσκος.