Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1157 δολλάρια καὶ 133,8550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1129,30, καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,08. Ἡ ἀπάτη τῆς VW, γιὰ ἀπόκρυψη στὸ λογισμικὸ τοῦ ἀντιρυπωντικοῦ ἐλέγχου, δὲν ἀφορᾶ μόνο στὰ αὐτοκίνητά της στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ σὲ ἕνδεκα ἑκατομμύρια ὀχήματα σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἡ μετοχὴ τῆς πρώτης αὐτοκινητοβιομηχανίας διεθνῶς ἔπεσε 20% πάλι χθές, παρασύροντας τὴν Φραγκφούρτη καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές∙ τὸ Βερολίνο ζήτησε τὴν διεξαγωγὴ αὐστηροῦ ἐλέγχου καὶ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς ἑταιρείας, διότι πλήττεται μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ ὁλόκληρη ἡ γερμανικὴ αὐτοκινητοβιομηχανία. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἄρχισε ἀπ’ τὸ Σηάτλ, μὲ συναντήσεις μὲ πορέδρους ἑταιρειῶν τῆς προηγμένης τεχνολογίας, καὶ συνεχίζεται στὴν Οὐάσιγκον τὸ τριήμερο, μὲ ὁλοκλήρωσή της μὲ πολλὲς συναντήσεις στὴν ἕδρα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.