Πάπας, ἀπὸ Κούβα σὲ ΗΠΑ

Μετὰ τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψή του στὴν Κούβα, τὴν πρώτη ποντίφηκος στὴν νῆσο, ὁ πάπας ἀναχώρησε χθὲς γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον στὰ πλαίσια ἑξαημέρου περιοδείας του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Κούβα συναντήθηκε μὲ τὸν ἱστορικὸ ἡγέτη της Φιντὲλ Κάστρο καὶ χωροστάτησε στὴ θεία λειτουργία στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Ἀβάνας, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ ἱερὸ προσκύνημα τῆς Παναγίας στὴν περιοχὴ Ἔλ Κόρμπε, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες πιστοὺς νὰ τὸν ἀκολουθοῦν. Ὁ πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει τὴν πολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ ἀπ’ τὸν Ἰωάννη Παῦλο τὸν Β’ καὶ τὸν Βενέδικτο ΙΣΤ, καὶ τὸ ἄνοιγμά της πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς κατατρεγμένους, ἐνῶ ἔκανε σαφεῖς ἀναφορὲς στὶς διώξεις κατὰ τῶν πιστῶν στὴν νῆσο, ποὺ ἐνόχλησε ἰδιαιτέρως τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς.