Ξαναζεσταμένη σούπα ἔφερε

Τὴν γεύση ξαναζεσταμένης σούπας ἔχει ἡ κυβέρνηση, μὲ τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ τὴν ἴδια νοοτροπία τὸ χειρότερο∙ οἱ λίγες μετακινήσεις δὲν ἀλλάζουν τὴν φύση της, ἐνῶ τὰ νέα πρόσωπα εἶναι ἀκόμη λιγώτερα καὶ ὁ ἀριθμός τους θυμίζει τὶς παλιὲς ἐποχὲς τῆς «φαυλοκρατίας». Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἔχει τόλμη καὶ φαντασία, ἀλλὰ παραμένει δέσμιος τῶν ἐσωκομματικῶν ἰσορροπιῶν∙ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις δὲν γίνονται μὲ τὰ ἴδια πρόσωπα στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομίας καὶ Ναυτιλίας, διότι τὸ ἑπτάμηνο τὶς εἶχαν ὑπονομεύσει συστηματικά, ἐνῶ ἄρχισαν καὶ οἱ πρῶτες βολὲς τῶν 53 γιὰ ἀντιρρήσεις σὲ πολλὰ μέτρα. Ἡ ὑστερικὴ συνεχίζει κανονικὰ τὸν ρόλο της καὶ μὲ διαψεύσεις τῶν ἐνεργειῶν της, ἀλλὰ μὲ δημοκρατικὴ διαδικασία!