Μετακόμιση ἀπ’ τοῦ Μαξίμου

Τὴν μετακόμιση ἀπ’ τοῦ Μαξίμου σὲ ἄλλο κτίριο σκέπτεται ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι τὸ θεωρεῖ λίγο καὶ ἀκατάλληλο γιὰ τὴν ὁμάδα του∙ αὐτὸ δείχνει τὸ πόσο ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀντὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματα τῆς χώρας, «ὅλα τἄχει ἡ Μαριορή, φερετζὲς τῆς ἔλειπε». Καὶ κάποιος ἄλλος εἶχε τὰ ἴδια σχέδια, ἀλλὰ σὲ λίγους μῆνες ἐγκατέλειψε τὴν ἐξουσία δρομαῖος καὶ τώρα εἶναι ἀπόμαχος∙ ἀπὸ ὑπεροψία καὶ μέθη διακατέχεται καὶ οὔτε ἀντελήφθη τὸ ποιὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν ἐκλογῶν. Τὸν ἐμπιστεύθηκε τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἐγκύρων ψηφοδελτίων, ἐνῶ οἱ μισοὶ σχεδὸν Ἕλληνες δὲν πῆγαν νὰ ψηφίσουν∙ αὐτοὶ ὅμως θὰ κρίνουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ἐλάχιστη μειοψηφία εἶναι.