Σινοαμερικανικὲς σχέσεις

Οἱ συνομιλίες Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Οὐάσιγκτον ἐπισφραγίζουν τὴν οὐσιαστικὴ βελτίωση στὶς σχέσεις τους, καθὼς οἱ δύο ἡγέτες ἀποφεύγουν τὴν ἀναφορὰ στὰ δύσκολα προβλήματα∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος παρακάμπτει τὸ θέμα τῶν νήσων τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης καὶ τῶν κυβερνοεπιθέσεων καὶ ὁ Κινέζος ἐκεῖνο τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Ἤδη στὸ Σηάτλ, πρῶτο σταθμὸ τῆς ἐπισκέψεως, κινεζικὲς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ὑπέγραψαν συμφωνίες γιὰ τὴν ἀγορὰ τριακοσίων Boeing737 καὶ τὴν κατασκευὴ ἐργοστασίου συναρμολογήσεώς τους στὴν Κίνα∙ μὲ τὴν συμφωνία αὐτὴ ἡ Boeing κερδίζει ἀρκετὰ στὸν ἀνταγωνισμό της μὲ τὴν Airbus. Ἡ ὑποδοχὴ στὸν Λευκὸ Οἶκο εἶναι αὐτοκρατορικῆς αἴγλης, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, διότι ἡ ἐπιβράδυνσή της, μὲ τὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν τους, ἔχει πολὺ ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὴν δική τους. Πάντως ὁ Κινέζος πρόεδρος διαβεβαίωσε γιὰ καθιέρωση πλήρους ἐλευθερίας κινήσεως κεφαλαίων.