Μόντι, στὴν Σίλικον βάλεϋ

Τὴν συνεργασία τῆς Σίλικον βάλεϋ ἐπιδιώκει ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τοῦ ἐξηλεκτρισμοῦ τῆς χώρας του μὲ ἀνανεώσιμες πηγές∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι, μετὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ καὶ τὶς συναντήσεις του μὲ ἄλλους ἡγέτες, πέταξε στὴν Καλιφόρνια γιὰ συνομιλίες μὲ τὶς μεγάλες ἐταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ Ἰνδίες ἔχουν τὸ ἕνα τέταρτο περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τους χωρὶς ἠλεκτρικὸ καὶ σὲ συνθῆκες πρωτόγονες, ἐνῶ οἱ λειτουργοῦσες μονάδες της στηρίζονται κυρίως στὸν ἄνθρακα∙ ἤδη ἔχει ὑπογράψει συμφωνίες μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Γαλλία γιὰ τὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν μονάδων ἐνεργείας, ἀλλὰ οἱ ἀνάγκες εἶναι πολὺ μεγαλύτερες. Τὸ πρόγραμμα προβλέπει τὴν ἀξιοποίηση τῆς αἰολικῆς καὶ ἡλιακῆς ἐνέργειας, μὲ πολλὲς δυνατότητες, καὶ μὲ ψηφιακὰ συστήματα διασυνδέσεώς τους.