Πάπας, ὑποδοχὴ μεγαλειώδης

Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ πάπα στὴν Οὐάσιγκτον ἦταν μεγαλειώδης, μὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια Ὀμπάμα στὸ ἀεροδρόμιο∙ ὁ Φραγκίσκος Α’, ἔφθασε στὴν Οὐάσιγκτον ἀπ’ τὴν Ἀβάνα καὶ θὰ ἀπευθυνθεῖ στὸ ὀγδόντα ἑκατομμύρια Καθολικῶν τῆς Ἀμερικῆς στὸ Κογκρέσσο, ἀλλὰ καὶ μετὰ στὴν Νέα Ὑόρκη σὲ δημόσια θεία λειτουργία. Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἁγίας Ἕδρας ζήτησε ἀπὸ ὅλους ταπεινοφροσύνη καὶ ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς κατατρεγμένους, ἀλλὰ καὶ εἰρήνη στὸν κόσμο, μὲ τὴν διακοπὴ ὅλων τῶν πολέμων∙ εἶναι ἱστορικῆς σημασίας ἡ ἐπίσκεψη, ἐνῶ θὰ μιλήσει καὶ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Τὸ Βατικανὸ παρουσιάζει τὴν εἰκόνα τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς συγχωρήσεως γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ σεβασμοῦ τῆς ἰδιαιτερότητος τῶν ὅποιων ἄλλων.