Σύλληψη Πετρακάκου, ἐπιτυχία Ἀστυνομίας

Ἡ σύλληψη τοῦ περιώνυμου ληστοῦ καὶ τρομοκράτου στὸ Βόλο ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας τοὺς δέκα τελευταίους μῆνες∙ μετὰ τὸν Χριστόδουλο Ξηρὸ καὶ τοὺς δύο στὴν Νέα Ἀγχίαλο, ἡ σύλληψη τοῦ πρωτοπαλλήκαρου τῶν Βασίλη Παλαιοκώστα καὶ Νίκου Μαζιώτη, ὁλοκληρώνει τὴν καλὴ δουλειὰ τῶν ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στὶς γνωστὲς συνθῆκες στερήσεων καὶ περικοπῶν, ἀλλὰ δὲν παραμελοῦν τὴν ἀποστολή τους. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται σὲ ἀγροικίες, λυόμενα, αὐτοκίνητα, διότι βρέθηκαν ὅπλα, κινητά, ὑπολογιστὲς στὸ διαμέρισμά τους, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν προλάβει νὰ ἐξαφανίσουν οἱ συλληφθέντες∙ ἡ ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων αὐτῶν, κυρίως τῶν κινητῶν καὶ τοῦ ὑπολογιστοῦ θεωρεῖται ἀπ’ τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἐρευνῶν τους. Ἐλπίζουμε νὰ ἀφεθοῦν ἀπερίσπαστες στὸ ἔργο τους.