Προεκτάσεις νεοφασισμοῦ

Οἱ προεκτάσεις τῶν ἀκροδεξιῶν διασυνδέσεων δὲν περιορίζονται στὰ γνωστά, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται στὴν οἰκογένεια τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ σύζυγος, μετὰ τὴν «ἐπιτυχημένη» παρέμβασή της στὴν σχολὴ Χίλλ, γιὰ τὶς φωτογραφίες της, ἔγινε γνωστὸ ὅτι θὰ διδάξει στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, μαθήματα δικτύων, διότι κάνει σχετικὸ διδακτορικὸ στὸ Μετσόβειο. Ἡ οἰκογενειοκρατία διερύνεται, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλα ἄνεργα παιδιὰ ἀπόρων οἰκογενειῶν μὲ τὰ ἴδια ἢ καὶ περισσότερα προσόντα, γιὰ νὰ ταΐσουν τοὺς δικούς τους∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε, οὔτε ἡ Σχολὴ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὰ διδακτικὰ καὶ συγγραφικὰ προσόντα τῆς κυρίας. «Ἡ γυναῖκα τοῦ Καίσαρος δὲν πρέπει μόνο νὰ εἶναι τιμία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δείχνει»∙ τὶς ἰδέες τῶν ἀκροδεξιῶν δὲν τὶς γνώριζε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ τὴν ἔνδεια καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τῶν Ἑλληνοπαίδων δὲν τὴν γνωρίζει ἐπίσης καὶ προωθεῖ τὴν σύζυγό του. Ὁπωσδήποτε ἡ ὑπόθεση θὰ ἔχει ἐνδιαφέρουσα συνέχεια.