Ἀνεξίτηλο ἀκροδεξιὸ στίγμα

Ἡ κυβέρνηση ἀπέκτησε τὸ ἀνεξίτηλο φασιστικό στίγμα της, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ πιστεύω τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ της∙ ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνθηκε τὴν στάση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ἀπέναντί του στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἔστω καὶ μὲ τὰ μισόλογα μεταξύ τους∙ περίμενε τὴν θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ καὶ συνάντησε τὴν παγωμάρα καὶ τὶς ἐπικρίσεις γιὰ τὸν συνέταιρό του. Οἱ Εὐρωπαῖοι στὰ θέματα τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἠθικῆς τάξεως εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι καὶ δὲν δέχονται καμμία δικαιολογία, ὅπως οἱ δικοί μας ἀριστεροί∙ ἡ ἀκροδεξιὰ εἶναι ἀκροδεξιὰ καὶ τὸ ἀποδεικνύει καθημερινά. Ὁ πρωθυπουργὸς γνώριζε τὸ ποιὸν τοῦ ὑπουργοῦ του, ὅταν ἦταν κοινὸ μυστικό, ἀλλὰ τὸν δέχθηκε∙ κάτι ἄλλο κρύβεται στὰ παρασκήνια καὶ θὰ σκάσει ὁσονούπω.