Συρφετὸς στὴν κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι συρφετὸς πλέον, χωρὶς καμμία συνοχή, μὲ τὴν ἐξαίρεση δύο τριῶν προσώπων, καὶ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ὑπὸ κηδεμονίαν∙ ἀπ’ τὸ παλιὸ ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν δύο οἱ ὁποῖοι ἔχουν ψηφίσει καὶ τὰ τρία μνημόνια, ἐνῶ ἡ ὁμάδα τῶν 53 ἔχει ἐπιβάλει τοὺς ὅρους της, ὄχι μόνο μὲ τὴν προώθηση ἀρκετῶν δικῶν της ἀριστερῶν καὶ κατὰ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ πολλῶν ἄλλων. Οἱ συνιστῶσες ἐπανῆλθαν καὶ χειρότερα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, διότι φρόντισαν ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, κατὰ τὸν ἐπιλογὴ τῶν ὑπουργῶν, νὰ κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους, ὄχι μόνο στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι εἶναι πανίσχυροι.