Εὐρωσυμβούλιο, ὁμοφωνία

Τὴν ἑνότητά της διασφάλισε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὸ προσφυγικό, μὲ ἔμφαση στὶς ἄμεσες παρεμβάσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό∙ ἐνίσχυση τῶν νοτίων χωρῶν γιὰ τὴν δημιουργία κέντρων ὑποδοχῆς τῶν προσφύγων καὶ αὐστηρὴ φύλαξη τῶν συνόρων ἀφοροῦν τὸ πρῶτο, ἐνῶ διάθεση ἑνὸς δις εὐρὼ στὸν ΟΗΕ γιὰ τὰ κέντρα στὴν Συρία, μὲ τὴν ἐπιδίωξη συνεργασίας τῆς Τουρκίας πᾶνε στὸ δεύτερο. Δὲν ἔλειψαν φυσικὰ καὶ οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὅτι δὲν προστατεύει ἐπαρκῶς τὰ σύνορά της, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο βουβό, λόγῳ τῶν ἀκροδεξιῶν διασυνδέσεών του∙ ἡ κατανομὴ τῶν προσφύγων μεταξὺ τῶν ἑταίρων ἀποτελεῖ ἐπιτυχία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἡ καγκελάριος ἦταν τολμηρὴ καὶ ἔδωσε τὸ παράδειγμα τηρήσεως τῶν δημοκρατικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν τῆς Εὐρώπης. Ἄλλωστε πληθαίνουν οἱ ἀποκαλύψεις σὲ ἔγκυρα ἔντυπα, ὅτι πίσω ἀπ’ τοὺς διακινητὲς τῶν προσφύγων κρύβονται οἱ Τζιχαντιστὲς καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.