Παραίτηση προέδρου τῆς VW

Ὁ πρόεδρος τῆς VW ὑπέβαλε τελικὰ τὴν παραίτησή του καὶ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὰ πετρελαιοκίνητα αὐτοκίνητα τῆς ἑταιρείας λογισμικοῦ ποὺ ἀπέκρυπτε κατὰ τὸν ἔλεγχο τὴν πραγματικὴ ἐκπομπὴ ρύπων∙ ὁ Μάρτιν Βίντερνκορν τίθεται πλέον στὴν διάθεση τῆς δικαιοσύνης, γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινοτικῶν νόμων, ἐνῶ τὸ Βερολίνο ἔχει ζητήσει τὴν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως. Ἡ VW, μόλις κατέλαβε τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως στὶς πωλήσεις αὐτοκινήτων, ὑπέστη τὴν ζημία καὶ τὴν ἀμαύρωση τὴς φήμης της ὡς ἐντίμου καὶ ἀξιοπρεποῦς βιομηχανίας∙ τὸ πρόβλημα πλέον ἑστιάζεται στὶς ἐπιπτώσεις τοῦ σκανδάλου, ὄχι μόνο στὴν ἑταιρεία καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ αὐτοκινητοβιομηχανία, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομία τῆς χώρας. Τὸ ἔνθετο λογισμικὸ ἀφορᾶ μόνο τὴν ἐκπομπὴ ρύπων, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ ἐλέγχου, καὶ ὄχι τὶς ὑπόλοιπες λειτουργίες τοῦ αὐτοκινήτου∙ παραμένουν ἐξαιρετικῆς ποιότητος τὰ ὀχήματα.