Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ἂν καὶ συγκρατημένες ἀρκετά∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1248 δολλάρια καὶ 134,5850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1134,50, ἀλλὰ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 47,86. Οἱ δυτικὲς ἀγορὲς βρίσκονται ἀκόμη στὴν δίνη τοῦ σκανδάλου τῆς VW, ἐνῶ διερευνῶνται καὶ τὰ αὐτοκίνητα BMW, γιὰ παρόμοιο λογισμικὸ καὶ ἀπόκρυψη τῆς ἀπορρυπάνσεως, ἐνῶ σιωποῦν οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες∙ οἱ συμφωνίες τῶν Κινέζων μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, στὰ πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προέδρου τους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, δὲν συγκινοῦν τοὺς ἐπενδυτές, ἔστω καὶ ἂν ἡ παραγγελία γιὰ τὰ Boeing737 φθάνουν τὰ 38 δις δολλάρια. Τὸ προσφυγικὸ ἐπηρεάζει φαίνεται ἀρκετὰ τὶς ἀγορές, διότι πολλοὶ ἐπενδυτὲς διατηροῦν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὰ μελλοντικὰ σχέδιά τους, παρὰ τὴν ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὰ προγράμματα Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι∙ ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ παρέμβαση στὴν πιστωτικὴ ἀγορά, ἐὰν κριθεῖ ἀπαραίτητο.