Φοροκαταιγίδα χωρὶς τέλος

Ἡ φοροκαταιγίδα ἔρχεται χωρὶς ἔλεος γιὰ ὅλους, συνταξιούχους, ἀνέργους καὶ μισθωτούς∙ σύνταξη 1500 εὐρὼ θεωρεῖται ὑψηλὴ καὶ ὑφίστανται αὐξήσεις, ποτά, τσιγάρα, καύσιμα φορολογοῦνται κι ἄλλο, οἱ ἀγρότες πληρώνουν γιὰ τὴν ψῆφο τους καὶ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἐπίσης∙ καμμία τάξη δὲν ἐξαιρεῖται, καθὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ αὐξήσει τὰ ἔσοδα κατὰ 3,6 δις εὐρὼ γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἀσφαλιστικὰ ἐλλείμματα. Τὸ κουαρτέτο πιάνει ἀπὸ σήμερα δουλειά, ὅπως καὶ οἱ ἐλεγκτὲς κατὰ ὑπουργεῖο, ὁπότε δυσκολεύονται πολὺ οἱ δυνατότητες παρασπονδίας τῶν ὑπουργῶν∙ ὁ Ὀκτώβριος γίνεται ὁ χειρότερος μήνας γιὰ τὸν φορολογούμενο καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀναβάλλονται στὸ ἄγνωστο μέλλον, ἐνῶ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν δὲν ἀναμένεται, στὴν καλύτερη περίπτωση, πρὶν ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐὰν ὅλα πᾶνε καλὰ καὶ δὲν ἔχουμε πολιτικὲς περιπέτειες. Ἡ ἀστάθεια ἐγκαθίσταται μονίμωςστὴν χώρα, ἐκτὸς κι ἂν ὁδηγηθοῦμε σὲ μεταβατικὴ κυβέρνηση.