Πρὸς ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ

Ἡ διαδικασία πρὸς ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ ἔχει ἀρχίσει, καθὼς συναντῶνται Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Μπάρκα Ὀμπάμα στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ταυτοχρόνως μεταδόθηκε συνέντευξη τοῦ Ρώσου προέδρου σὲ ἀμερικανικὸ κανάλι, στὴν ὁποία καταγγέλλει, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει στηρίξει τὸ χαλιφάτο, διότι ὅλοι οἱ Ἰσλαμιστὲς ποὺ ἔχει ἐκπαιδεύσει καὶ χρηματοδοτήσει ἔχουν περάσει μὲ τὸ μέρος του καὶ μόνο ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ ἀγωνίζεται ἐναντίον του. Ἤδη Γερμανία, Βρεταννία καὶ Γαλλία ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν συμμετοχὴ τῆς Δαμασκοῦ στὸν διάλογο∙ στὴ συνάντηση θὰ συζητηθοῦν ὅλα τὰ διεθνῆ προβλήματα, μὲ πρῶτα τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία. Μετὰ ἕνα ἔτος σκληρῶν ἀντεγκλήσεων καὶ ψυχροπολεμικῶν ἐνεργειῶν οἱ δύο μεγάλοι ἀποκαθιστοῦν τὸν διάλογο μεταξύ τους, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς διεθνοῦς ἐντάσεως∙ τὸ Κρεμλίνο ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, καθὼς διατηρεῖ σοβαρὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Συρία καὶ εἶναι ἕτοιμο γιὰ ἐπιθέσεις, μὲ τὸ ὅποιο κόστος, κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν.