Ἐπικυρίαρχος ρόλος τῶν 53

Στὸν ἐπικυρίαρχο ρόλο τῆς ὁμάδος τῶν 53 καὶ στὴν ἀπειλή τους γιὰ καταψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ὀφείλεται ἡ δειλία καὶ ἡ ἀβουλία τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ πρωθυπουργὸς μπέρδεψε τὸν ΟΗΕ μὲ τὸ ΔΝΤ, ὅπως εὔστοχα κατήγγειλε ἡ Νέα Δημοκρατία, καὶ ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ χρέους, ἀλλὰ καὶ παρέμεινε ἐνεὸς στὴν ἡμερίδα τοῦ Ἱδρύματος Κλίντον ὡς πρὸς τὶς εὐκαιρίες ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του θέτει νέα ἐμπόδια στὶς Σκουριές. Τὸ κύριο πρόβλημα ἔχει δύο σκέλη, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου ἐντὸς τῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ τὴν ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων∙ σὲ ἀμφότερα ὁ Ναπολεοντίσκος, ὄχι μόνο δὲν ἔχει πρόγραμμα, ἀλλὰ τρέμει γιὰ τὴν ἀναμέτρηση ἐξ αἰτίας τους στὴν Βουλή. Οἱ ἐκπλήξεις εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν, καὶ ἴσως ἀρχίσουν στὴν ἐκλογή τοῦ προέδρου της∙ πολλὰ συζητοῦνται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους ὅτι κυοφοροῦνται στὰ παρασκήνια.