Ἀντιευρωπαϊστὴς στὸν ΟΗΕ

Ὡς ἀντιευρωπαϊστὴς ἐμφανίσθηκε στὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ἑστίασε τὴν προσοχή του στὴ διαγραφὴ τοῦ χρέους καὶ ἐπιτέθηκε λάβρος κατὰ τῆς Γερμανίας, ἐπικαλούμενος τὴν διαγραφὴ τοῦ δικοῦ της χρέους μεταπολεμικά, ἐνῶ συμμετεῖχε καὶ σὲ ἐκδηλώσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τὶς ὁποῖες πρόβαλε ὡς μεγάλη ἐπιτυχία. Τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο τὸν συνάντησε μᾶλλον γιὰ ἁπλὴ χειραψιὰ στὴν δεξίωση πρὸς τιμὴν ὅλων τῶν ἡγετῶν, παρὰ συναντήθηκε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας ἐπιτείνεται, ἐνῶ καταφθάνει τὸ κουαρτέτο καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀξιολόγηση ἀρχίζει. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους δὲν τὸν ἐνδιαφέρει σχεδὸν καθόλου∙ τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖ στὴν Ἀμερική, ὄχι τὰ ἑλληνικά.