Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ μικρότερες στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1174 δολλάρια καὶ 134,1650 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1137,60 καὶ πετρέλαιο, 47,65. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι δὲν ἐπείσθησαν ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τῶν Ξὶ Τζιπὶνκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ προσέγγιση στὶς διαφορές τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ προβλήματος∙ διατηροῦν ἐπιφυλάξεις, καθὼς ἐπιτείνεται ὁ θόρυβος γύρω ἀπ’ τὴν VW καὶ οἱ φόβοι ὅτι παρόμοιο πρόβλημα ἔχουν καὶ ἄλλες βιομηχανικὲς χῶρες. Οἱ Γερμανοὶ φοβοῦνται τὶς ἐπιπτώσεις στὴν αὐτοκινητοβιομηχανίας τους, ἀφοῦ ἐπὶ δεκαετίες τώρα τὸ κύριο προΐόν τους ἦταν εἰλικρίνεια καὶ συνέππεια∙ χειρότερα εἶναι τὰ νέα γιὰ τὴν VW, καθὼς ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς Γερμανίας ζήτησε τὴν διεξαγωγὴ δικαστικῆς ἔρευνας γιὰ τὴν χρήση τοῦ λογισμικοῦ ἀποκρύψεως τῶν ρύπων. Παρόμοια ἐπιφυλακτικότητα διατηροῦν καὶ γιὰ τὸ κλίμα καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἄν καὶ γιὰ τὴν τελευταία διαμορφώνονται συνθῆκες ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος.