Ἡ παγίδα τοῦ Θουκυδίδου

Στὴν παροιμοίωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὴν ἀρχαία Σπάρτη καὶ τῆς Κίνας μὲ τὴν Ἀθήνα προχώρησε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὶς ἀνταλλαγὲς τῶν προπόσεων μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀναφερόμενος στὴν παγίδα τοῦ Θουκυδίδου∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος ἀναφέρθηκε στὰ αἴτια τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ὅταν ἡ Σπάρτη φοβήθηκε τὴν ἐκτόπισή της ἀπ’ τὴν ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὰς Ἀθήνας καὶ ἀπεδέχθη τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ εἶπε, «οὔτε ἐσεῖς εἶστε ἡ Σπάρτη, οὔτε ἐμεῖς ἠ Ἀθήνα», στὸν καθόλου κολακευτικὸ χαρακτηριστιμὸ γιὰ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ἐννοοῦσε τὶς ἐμπλοκές της σὲ πολλοὺς τοπικοὺς πολέμους καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέμεινε στὸν διεθνῆ διάλογο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διφόρων προβλημάτων∙ ἔδειξε ὅτι εἶναι, μὲ γνώσεις ἱστορίας, πιὸ ὥριμος ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο.