Κυβέρνηση, πλήρης χαλάρωση

Ἡ πλήρης χαλάρωση εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς κυβερνήσεως, καθὼς ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοί, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν οἰκονομικῶν, ἐπιδίδονται σὲ ρουσφέτια καὶ ἱκανοποίηση ψηφοφόρων, ἐνῶ ἡ νέκρα στὴν ἀγορὰ βαθαίνει ἀπότομα∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ μετράει κάπως, ἂν καὶ οὐδεὶς σχεδὸν ὑπολογίζει τὶς ἀπειλές του. Τὸ ΕΣΠΑ καὶ τὰ προγράμματα Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι ἔχουν παραπεμφθεῖ καὶ πάλι στὶς ἑλληνικὲς καλένδες, ἐνῶ ὁ χρόνος τρέχει καὶ μᾶλλον μένουμε στὰ ἔργα τῶν ὑπηρεσιακῶν ὑπουργῶν∙ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς δὲν φαίνεται κάποια προετοιμασία, ἂν καὶ πολλοὶ βουλευτὲς προειδοποιοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο διαρροῆς βουλευτῶν στὴν μυστικὴ ψηφοφορία. Δύσκολα πολὺ ἀντέχει, λένε, ἡ κυβέρνηση ἄλλη ἀποτυχία, μετὰ τὸν ἀκροδεξιὸ ὑφυπουργὸ καὶ τὴν οἰκτρὴ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἵδρυμα Κλίντον∙ ἀναζητοῦν τρόπους ἀναστροφῆς τοῦ κλίματος, διότι ἀκολουθεῖ καὶ ἡ φοροκαταιγίδα, ἀλλὰ δὲν βρίσκουν ἀνταπόκριση.