Δημοκρατία πρὸς ἐξαγωγή!

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν προκλητικὸς καὶ αὐθάδης πρὸς τοὺς ἀμερικανοὺς κεφαλαιούχους στὸ Ἵδρυμα Κλίντον∙ ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ ποιοὺς κλάδους προτείνει γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ποιὸ φορολογικὸ σύστημα προβλέπει, ἀρχικὰ τἄχασε καὶ ἀπάντησε χασκογελώντας, στὴ συνέχεια δὲ εἶπε ὅτι εἴμαστε ἡ χώρα ποὺ γέννησε τὴν δημοκρατία καὶ θὰ τὴν ἐξάγουμε στὴν Εὐρώπη. «Ἀπὸ τὴν πόλη ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλα»∙ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν δημοκρατία, παρὰ μόνο γιὰ λόγους τυπικούς, ἐπειδὴ στὰ δημοκρατικὰ καθεστῶτα εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες ἐπενδύσεων∙ δεύτερον, πιστεύουν ὅτι ἡ δυτικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία εἶναι τὸ καλύτερο σύστημα καὶ θεωροῦν προσβολὴ ὅποιον προτείνει κάτι ἄλλο. Μᾶλλον ἤθελε νὰ τοὺς διώξει, διότι τόση ἀσχετοσύνη δὲν δικαιολογεῖται.